• Домато пире    Домато пире
    360г    Да се чува на собна температура од 5 до -10*C. По отварањето да се чува во фрижидер.
  • Домато пире    Домато пире    Да се чува на собна температура од 5 до -10*C. По отварањето да се чува во фрижидер.
  • Домато пире    Домато пире    Да се чува на собна температура од 5 до -10*C. По отварањето да се чува во фрижидер.
  • Домато пире    Домато пире    Да се чува на собна температура од 5 до -10*C. По отварањето да се чува во фрижидер.